คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 04 ส.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 18 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1-4 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 05 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 01 ม.ค. 65
แจ้งกำหนดการรับสมุดบัญชีธนาคาร ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 19 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 04 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 01 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565
กิจกรรมประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในโครงการพัฒนานวัตกรรม และทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสู่การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม คุณศักรินทร์ ศิรินภาทรัพย์ และคุณโชติพงศ์ โกมุทรัตนานนท์ ร่วมบริจาคข้าวสาร
การอบรมกิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการสำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การพัฒนาคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง


กิจกรรมเด่น
ห้องเรียนอาชีพ
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 27 ก.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2(ม.ค.65-มี.ค.65) 19 เม.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.64-ธ.ค.64) 25 ม.ค. 65
ประกาศเรื่องขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) 01 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) 02 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2(ม.ค.64-มี.ค.64) 28 เม.ย. 64
การเผยแพร่งบทดลองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 10 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 03 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 12 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 22 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 09 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 17 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 01 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 01 เม.ย. 65
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
e-portfolio & learning
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2015
ปรับปรุง 22/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 1031968
Page Views 1438429
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล