อำเภอรัษฎา
อำเภอรัษฎา
                                                                      
                                                                    นางสาววารุณี ตรุรักษ์
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขาไพร
รูปแบบการรับบริการ     วันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น.
นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน

กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนรู้ อำเภอรัษฎา
นางณุวรรณา วีระสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่อนามัยประเมินพัฒนาการเบื้องต้นเด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจาไพล ในวันที่ 16 มีนาคม 2559
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจาไพล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.68 KB