อำเภอรัษฎา
อำเภอรัษฎา
                                                                       
                                                นางพิมพรรณ จันทพันธ์             นางสาววารุณี ตรุรักษ์    (096 –2478798)

     
ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
สถานที่ตั้ง หน่วยบริการรัษฎา ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร  134  หมู่ที่ 2  ตำบลเขาไพร
อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
 -รูปแบบการรับบริการ     วันจันทร์ -พฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น.
 -นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 6 คน