อำเภอหาดสำราญ
อำเภอหาดสำราญ
                                   
              นายชาติกล้า จันทพันธ์               นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกต
                                                           ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ

                        สถานที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ศาลยุติธรรมชุมชน ตำบลหาดสำราญ
                    รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพุธ  เวลา 13.00 น.-16.30 น.
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน 7 คน