อำเภอนาโยง
อำเภอนาโยง
     
                                                                   นางสาวเพ็ญประภา หลานวงษ์
    ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
                        สถานที่ตั้ง 
                    รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี   เวลา 13.00 น.-16.30 น.
                    นักเรียนที่มารับบริการ  จำนวน - คน