ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรัง
ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา4 จังหวัดตรัง
โดยผ่านกลุ่ม Line ผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,18:16   อ่าน 17 ครั้ง