ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยใจบริการ Service mind
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยใจบริการ Service mind ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565,18:18   อ่าน 27 ครั้ง