ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,17:36   อ่าน 190 ครั้ง