ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การอบรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ในรูปแบบ Response to intervention (RTI)
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ในรูปแบบ Response to intervention (RTI) สำหรับครูผู้สอน โดยมีดร.สุเมตตา คงสง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และคณะครู ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,16:49   อ่าน 19 ครั้ง