การเผยแพร่งบทดลองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 20) 15 ต.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2563 (อ่าน 42) 03 ก.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 50) 06 ส.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 64) 02 ก.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 89) 05 มิ.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (อ่าน 120) 06 พ.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 131) 09 เม.ย. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 152) 10 มี.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 144) 12 ก.พ. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2562 (อ่าน 136) 12 ม.ค. 63
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 163) 12 ธ.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 (อ่าน 170) 14 พ.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน2562 (อ่าน 207) 02 ต.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2562 (อ่าน 258) 06 ก.ย. 62
รายงานงบทดลองรายเดือนกรกฎาคม2562 (อ่าน 238) 08 ส.ค. 62
รายงานงบทดลองรายเดือนมิถุนายน2562 (อ่าน 265) 08 ก.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (อ่าน 311) 06 มิ.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 (อ่าน 318) 07 พ.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 (อ่าน 340) 01 เม.ย. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 333) 13 มี.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 (อ่าน 384) 12 ก.พ. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2561 (อ่าน 362) 04 ม.ค. 62
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (อ่าน 385) 07 ธ.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 (อ่าน 395) 05 พ.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561 (อ่าน 399) 12 ต.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 412) 13 ก.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (อ่าน 435) 07 ส.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 493) 10 ก.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 474) 08 มิ.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 (อ่าน 498) 11 พ.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน 529) 05 เม.ย. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 549) 14 มี.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 (อ่าน 600) 14 ก.พ. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2560 (อ่าน 604) 15 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 739) 13 ธ.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 (อ่าน 766) 16 พ.ย. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 (อ่าน 699) 12 ต.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 (อ่าน 743) 11 ก.ย. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (อ่าน 731) 04 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 743) 12 ก.ค. 60