คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 04 ส.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 18 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1-4 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 05 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 01 ม.ค. 65
แจ้งกำหนดการรับสมุดบัญชีธนาคาร ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 19 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 04 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 01 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมกีฬาสี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน และ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ บริเวณหน้าหอนอนปากเมง
กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


กิจกรรมเด่น
ห้องเรียนอาชีพ
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-ธ.ค.65) 10 ก.พ. 66
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนิน โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการการจัดศึกษาสำหรับเด็กพิการ (DATA๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ธ.ค. 65
ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 08 ธ.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.65-มิ.ย.65) 27 ก.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2(ม.ค.65-มี.ค.65) 19 เม.ย. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.64-ธ.ค.64) 25 ม.ค. 65
ประกาศเรื่องขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 พ.ย. 64
การเผยแพร่งบทดลองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 03 มี.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 01 ก.พ. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 11 ม.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 01 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 02 พ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565 10 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 03 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 12 ส.ค. 65
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
e-portfolio & learning
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2015
ปรับปรุง 22/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 1110875
Page Views 1527596
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล