คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 04 ส.ค. 65
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 18 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา รุ่นที่ 1-4 25 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 05 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 01 ม.ค. 65
แจ้งกำหนดการรับสมุดบัญชีธนาคาร ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 19 ก.ย. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 04 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 01 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2562
ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
นักศึกษาแขนงวิชาพละศึกษา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับเด็กพิเศษ
องค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรนณรงค์ส่งเสริมแต่งการผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดตรัง ประจำปี 2565
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและและเยาวชนในจังหวัดตรัง
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล “กล่องดนตรีของดาวน์” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน และผ่านระบบออนไลน์ google meet
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ นายกเทศมนตรีตำบลสิเกา เข้าเยี่ยมหน่วยบริการอำเภอสิเกา


กิจกรรมเด่น
ห้องเรียนอาชีพ
ข่าวการศึกษา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 พ.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64-ก.ย.64) 01 ต.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64-มิ.ย.64) 02 ส.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 2(ม.ค.64-มี.ค.64) 28 เม.ย. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.63-ธ.ค.63) 08 ม.ค. 64
ประกาศเรื่องการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 27 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4(ก.ค.63-ก.ย.63) 20 ต.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 3(เม.ย.63-มิ.ย.63) 17 ก.ค. 63
การเผยแพร่งบทดลองของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565 03 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565 12 ส.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565 22 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565 09 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565 17 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565 01 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 01 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565 10 ก.พ. 65
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
e-portfolio & learning
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2015
ปรับปรุง 02/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 992332
Page Views 1390895
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล