นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี
การประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ one teacher one innovation
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ one teacher one innovation
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

ผู้ประเมิน นางสาวจิราภรณ์ สัญจรดี ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.42 KB
อ่ะอ่ะ...รู้ไหมเอ่ยว่า....การพูดเกิดขึ้นได้อย่างไร....
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.78 KB
ทักษะการเคลื่อนไหวและพัฒนาการรับรู้ : ทักษะที่เกี่ยวกับการใช้ร่างกาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.67 KB
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.06 KB