ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการ Family health care หัวข้อ "โรคผิวหนัง โรคเหา และภาวะทุพโภชนาการ" (อ่าน 18) 24 มิ.ย. 65
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการอำเภอเมือง จำนวน 4 คน (อ่าน 7) 24 มิ.ย. 65
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (อ่าน 7) 24 มิ.ย. 65
พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 24 มิ.ย. 65
การอบรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียน ในรูปแบบ Response to intervention (RTI) (อ่าน 20) 17 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอโณทัย ณ พิบูล (ครูโบว์) (อ่าน 14) 16 มิ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 11) 16 มิ.ย. 65
ครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อ่าน 37) 31 พ.ค. 65
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้วยใจบริการ Service mind (อ่าน 28) 30 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18) 30 พ.ค. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 21) 30 พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 17) 30 พ.ค. 65
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 4 (อ่าน 22) 30 พ.ค. 65
การอบรม"พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเด็กพิการ" ในโครงการการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กพิการและครอบครัวอย่างยั่งยืน (อ่าน 16) 30 พ.ค. 65
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 3 (อ่าน 8) 30 พ.ค. 65
มอบถุงยังชีพแก่เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (หน่วยบริการสิเกา) (อ่าน 21) 19 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับ นางสาวชนาภัทร บุญเกลี้ยง (ครูตอง) (อ่าน 24) 18 พ.ค. 65
การเสนอและพิจารณาโครงการคัดกรองและค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) (อ่าน 8) 18 พ.ค. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 12) 18 พ.ค. 65
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 39) 12 พ.ค. 65
ขอขอบคุณ กลุ่ม Z for the Elders (อ่าน 28) 12 พ.ค. 65
มอบรถวีลแชร์ปรับเอนนอน จากมูลนิธิคนพิการไทย โครงการวีลแชร์เพื่อน้อง ให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษฯ (อ่าน 42) 12 พ.ค. 65
กิจกรรมประชุมผู้ใช้หลักสูตร ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 33) 09 พ.ค. 65
วิพากษ์ (ร่าง)หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสำหรับที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2565 (อ่าน 31) 09 พ.ค. 65
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 43) 04 พ.ค. 65
การอบรมการตัดต่อวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและคลังความรู้ออนไลน์ (อ่าน 65) 28 เม.ย. 65
การรายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 46) 27 เม.ย. 65
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 42) 22 เม.ย. 65
ปรับปรุงข้อมูลผู้เรียนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER (อ่าน 64) 22 เม.ย. 65
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ โรค Duchenne Muscular Dystrophy (อ่าน 38) 21 เม.ย. 65
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอย่านตาขาว (อ่าน 45) 21 เม.ย. 65
ขอขอบคุณ คุณมานพ นางสวย (ไก่) นักร้องนำ วงกางเกง และผู้จัดงานคอนเสิร์ต "วันนี้ยังมีความหวัง" (อ่าน 28) 21 เม.ย. 65
กิจกรรม : การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและจัดทำ Infographic (อ่าน 57) 08 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ นายธันวา สิงห์อินทร์ (ครูโก้) (อ่าน 59) 08 เม.ย. 65
กิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 (อ่าน 48) 08 เม.ย. 65
ขอขอบคุณ มูลนิธิคนพิการไทย โครงการ "วีลแชร์เพื่อน้อง" (อ่าน 43) 08 เม.ย. 65
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 07 เม.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง (อ่าน 42) 05 เม.ย. 65
กิจกรรมการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review:AAR) ครึ่งปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 59) 04 เม.ย. 65
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมการสร้างความเข้าใจในการรับการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (อ่าน 154) 16 มี.ค. 65