ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาลงความเห็นชอบการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมประชุม
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 11 ครั้ง