ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอโณทัย ณ พิบูล (ครูโบว์)
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ นางสาวอโณทัย ณ พิบูล (ครูโบว์) เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,09:45   อ่าน 13 ครั้ง