ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
วันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
วันที่ 16 มกราคม 2566
ผู้บริหาร คณะครูร่วมกิจกรรมงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และให้เพื่อนครู ได้มีโอกาสร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 55 ครั้ง