ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
วันคนพิการสากล ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเต้นประกอบ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ อันส่งผลให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงาน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 59 ครั้ง