ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การประชุมพิจารณาคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,17:28   อ่าน 40 ครั้ง