ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
การประชุมการเปลี่ยนผ่านนักเรียนเรียนรวม ชั้น ป.6
วันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดการประชุมการเปลี่ยนผ่านนักเรียนเรียนรวม ชั้น ป.6 ประธาน นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการ สพป. เขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึกและส่งเสริม การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนพิการเรียนร่วม จัดทำแผนส่งต่อหรือเปลี่ยนผ่าน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 267 ครั้ง