ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบผลพัฒนาการของนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2562,16:47   อ่าน 157 ครั้ง