ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งต่อ (Transfer) / เปลี่ยนผ่าน (Transition)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งต่อ (Transfer) / เปลี่ยนผ่าน (Transition) เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมีบุคลากรจาก โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล มาแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2562,11:03   อ่าน 133 ครั้ง