ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
        โครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโครงการ พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ขอขอบคุณ คุณครูสุนทรี เมืองน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง โครงการดี คุณครูดี ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้ และมีความสุข
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 111 ครั้ง