ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชน (โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย)โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 77 ครั้ง