ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ICT ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 62" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลากร คล้ายทอง และ อาจารย์ธานินทร์ อินทรวิเศษ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 112 ครั้ง