ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการ "อาชีพดี ชีวีมีสุข"
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้จัดอบรม โครงการ "อาชีพดี ชีวีมีสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเรื่องอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนพิการ ร่วมถึงการตลาดในปัจจุบัน และการประกอบอาชีพ (บรรยายเรื่องสิทธิและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนพิการ)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 89 ครั้ง