ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
การอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาอนุชน
ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง จัดการอบรมผู้ฝึกสอนนักกีฬาอนุชน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ เครือข่ายที่ 4 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรกีฬาอนุชนในการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 117 ครั้ง