ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 18 ครั้ง