ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมค่ายผู้ปกครอง (One day camp)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมค่ายผู้ปกครอง (One day camp) ของนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องในการดูแลเด็กพิการ ให้แก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ โดยมีนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 19 ครั้ง