ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
จัดกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (ในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม )
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม "การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (ในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม )เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวิทยากร คือ
1. นางวราภรณ์ จิตชาญวิชัย
2. นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ
3. นายจักรกฤษ ทองมณี
4. นายมนเดช หมิดทองคำ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 251 ครั้ง