ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
อบรมโครงการ "สำรวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับชุมชน"
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการ "สำรวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับชุมชน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่าย ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 74 ครั้ง