ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการ "การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ในโครงการ "การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมศักยภาพเด็กพิการ (การนวดกระตุ้นพัฒนาการ) รุ่นที่ 2 และ 3 ครั้งที่ 2" เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนอย่างถูกวิธี
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 58 ครั้ง