ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทศ พร้อมด้วยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 72 ครั้ง