ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ
คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ กิจกรรม “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ครู ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 158 ครั้ง