ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
        วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออก ป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง นำทีมโดยนายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง นางหนูเนียน คำจุติ นายกอบต.นาบินหลา นายวิชาญ นาเกลือ ปลัดอบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาบินหลาและคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ในพื้นที่ตำบนนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 17 ครั้ง