ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
   ผู้บริหาร คณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 ประกอบด้วยพิธี ดังนี้
    เวลา 06.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
    เวลา 09.00 น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และ
    เวลา 17.30 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

			
 
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 36 ครั้ง