ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย Google Site รุ่นที่ 1และรุ่นที่2
กิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่2
*****************
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุค 4.0 กิจกรรมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานด้วย Google Site (google คลาสสิก) ให้กับครู บุคลากร ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง วันที่ 14 สิงหาคม 2563 และวันที่ 28 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 40 ครั้ง