ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก ในวันที่ 14 กันยายน 2563 และ 
 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสารในเด็กสติปัญญา ในวันที่ 15 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 44 ครั้ง