ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม

    พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 54 ครั้ง