ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กชายคงกะพันธ์ ทองสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านบางพระ
วันที่ 7 มกราคม 2565
นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังและเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กชายคงกะพันธ์ ทองสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านบางพระ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 พร้อมทั้งประเมินบริบทสภาพแวดล้อมและสภาพความพิการของเด็กนักเรียนเพื่อวางแผนช่วยเหลือในการจัดการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,11:14   อ่าน 311 ครั้ง