ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วสม บกพร่องทางด้านสติปัญญา (อำเภอเมือง)
วันที่ 11 มกราคม 2565
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบนักเรียนให้บริการที่บ้าน อำเภอเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วสม บกพร่องทางด้านสติปัญญา อายุ 14 ปี ตำบลบางรัก อำเภอเมือง ร่วมกับ นายประจวบ เปโตรช่วย เพื่อประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกเดิน และออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,10:16   อ่าน 222 ครั้ง