ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2565 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2565,15:55   อ่าน 29 ครั้ง