ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
ขอขอบคุณ กลุ่ม Z for the Elders
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ขอขอบคุณ กลุ่ม Z for the Elders
โดยนางสาวชิษณุชา จิโรจน์กุล และสมาชิกจิตอาสานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบของเล่นส่งเสริมพัฒนาการและของใช้จำเป็นในโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์เพื่อน้อง ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,15:47   อ่าน 14 ครั้ง