ภาพกิจกรรมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565
โครงการอบรม "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,16:04   อ่าน 27 ครั้ง