อำเภอย่านตาขาว
อำเภอย่านตาขาว
                                                                                                        
                                           นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย         นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว  
 
 
       ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
นางเรณู เอียดชะตา 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว

สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว(หลังเก่า)
              รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
              นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน

ฝึกทักษะการนับเลขด้วยหลักปักหมุด ด.ช. ทินกร. กะงแฮ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 9 มีนาคม 2559
กิจกรรมศิลปะการระบายสีภาพของนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอย่านตาขาว