อำเภอย่านตาขาว
อำเภอย่านตาขาว
                                                                                                        
                                           นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ                นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว  
 
 
       ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ
 
นางเรณู เอียดชะตา 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว

สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว(หลังเก่า) หน่วยบริการย่านตาขาว 
ที่ตั้ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว(หลังเก่า)  203/2 หมู่ที่ 1
ถ. ตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
 
              -รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
              -นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 12 คน