อำเภอย่านตาขาว
อำเภอย่านตาขาว
                                                                       
                                           นายสมชัย ช่วยทอง                นางสาวเนตรทราย แหละปานแก้ว  


       ครูประจำศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ

นางเรณู เอียดชะตา 
พี่เลี้ยงประจำอำเภอย่านตาขาว

สถานที่ตั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว(หลังเก่า)
              รูปแบบการรับบริการ วันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
              นักเรียนที่มารับบริการ จำนวน 7 คน
ฝึกทักษะการนับเลขด้วยหลักปักหมุด ด.ช. ทินกร. กะงแฮ ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 9 มีนาคม 2559
กิจกรรมศิลปะการระบายสีภาพของนักเรียนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ อำเภอย่านตาขาว